Demer Herkenrodesite Hasselt (BE)

Opdrachtgever:

De Abdijsite Herkenrode in Hasselt laat een boeiend verleden in een prachtig natuurlijke omgeving zien. De abdij en de andere historische gebouwen dateren uit de 16e eeuw en worden omgeven door 100 hectare natuurgebied (inclusief 2 hectare ‘inspiratietuinen’).

Met het herstel van de beken Demer en Tuilterdemer herstelde de Vlaamse Milieumaatschappij en het Agentschap Natuur en Bos de natuurlijke waterloop in de Demervallei, brachten ze cultuurhistorisch erfgoed weer tot leven en zorgden ze voor minder wateroverlast voor de directe omgeving.

Van Beers Hoogeloon zorgde ervoor dat het water in de Demer ook weer door de Tuilterdemer stroomt. In deze beek hebben we vistrappen aangelegd zodat de beek weer een belangrijke doorgang voor de migratie van vissen kon worden.

Het water in de Tuilterdemer drijft ook de historische Tuiltermolen weer aan en via een nieuwe meanderende bedding stroomt het water terug in de Demer. Op diverse plaatsen hebben we oude kademuren hersteld en nieuwe riolering aangelegd.

Door de bodem in de Demer op te hogen is er een moeras ontstaan met een grote diversiteit aan flora en fauna. Zowel het moeras als de door ons aangelegde visvijvers en rieteilanden vormen een ideale broedplaats voor diverse vogelsoorten.

Wandelaars en fietsers kunnen het waterrijke gebied doorkruisen dankzij de door ons aangelegde wegen en gerestaureerde en nieuw aangelegde bruggen.
De grachten rond de abdij hebben we uitgegraven en hersteld en we hebben een speciaal drainagestelsel aangelegd voor de Engelse en botanische tuin.
Tegelijk met de hiervoor genoemde werkzaamheden, hebben we ook hier een compleet nieuw rioolstelsel aangelegd voor het verzamelen van het afvalwater van onder andere de abdij waardoor de waterkwaliteit in en rondom Herkenrode sterk verbeterd is.

Het mag duidelijk zijn dat we bij dit project vooral onze kennis en ervaring op het gebied van waterbouw en natuur- en milieutechniek hebben kunnen bewijzen.

Terug naar overzicht