Ruilverkaveling Wintelre en Oerle

Opdrachtgever: Dienst landelijk gebied

Samen met aannemersbedrijf De Crom voeren we dit jaar diverse werkzaamheden uit in het kader van de ruilverkaveling rondom Wintelre en Oerle.
 
Genoemde dorpen worden omringd door bos- en heidegebieden zoals de Buikheide, Oostelbeerse Heide, Straatse Heide en de Molenvelden. Het nieuwe inrichtingsplan moet in deze gebieden leiden tot verbetering van landbouw, water, natuur, recreatie, landschap en cultuurhistorie.

De werkzaamheden omvatten onder andere het saneren van de bodem en het aanleggen van faunapassages en poelen en het verbeteren van landbouwpercelen.

In de eerste fase worden in Oerle faunapassages aangelegd op de Grote vliet, de Scherpenering en op de Paddenvenweg.
In Wintelre doen we hetzelfde op de Biemeren, Oostelbeersedijk en het Rouwven.
In de tweede fase ligt de focus op werkzaamheden op percelen die ingericht worden voor natuurcompensatie.
Tijdens de derde fase (gepland voor volgend jaar) zullen we onder andere de landbouwpercelen verbeteren.

Terug naar overzicht