Dijkversterkingen Maas

Opdrachtgever: Waterschap Peel en Maasvallei

Waterschap Peel en Maasvallei gaat de komende jaren aan de slag met het versterken van de dijken aan de Maas. Een deel van de dijken voldoet momenteel niet aan de veiligheidsnorm van 1/250, dat wil zeggen dat een overstroming die één keer in de 250 jaar kan voorkomen. Door de aanpassing bereiden we ons voor om de toenemende hoeveelheid rivierwater in de Maas die als gevolg van de klimaatveranderingen worden verwacht.
 
De werkzaamheden bestaan uit dijkverzwaringen, waterkerende constructie en inrichtingswerkzaamheden. Er wordt gewerkt op een 3-tal locaties in de gemeenten Venlo en Gennep.

Terug naar overzicht