Venco Campus Eersel

Opdrachtgever: Venco Groep

In Eersel werkte Van Beers Hoogeloon mee aan de realisatie van het nieuwe bedrijfspand (30.000 m2!) van de Venco Groep en de ontwikkeling van de omliggende water- en groenvoorziening.
Bij dit project werd onder andere de bestaande vuilstortplaats omgebouwd tot parkeerplaats en werd de bestaande visvijver geïntegreerd in de totale campus.

De Venco Groep in Eersel is wereldwijd marktleider op het gebied van innovatieve en welzijnsvriendelijke systemen voor de pluimveesector.
Eigenaar Cor van de Ven had grote ambities met betrekking tot de bouw van zijn nieuwe bedrijvencomplex. Op een terrein van maar liefst 50.000m2 zou de Venco Groep onder andere een van de meest duurzame kantoorgebouwen in Nederland bouwen.
Venco Campus zou volledig moeten passen in de natuurlijke omgeving en zou ingericht worden als landschapspark waar werk, natuur en recreatie hand in hand zouden gaan.
Het kantoorgebouw zou ongeveer 1/3 van het park in beslag nemen en de nieuwe visvijver ook 1/3.
Het overige gedeelte zou voor natuur- en recreatiedoeleinden ingericht gaan worden.

Cor besloot om de Venco Campus in eigen beheer te laten bouwen en formeerde daarvoor een uniek bouwteam. Een team bestaande uit specialisten binnen hun eigen vakgebied die het als een uitdaging zagen om de plannen en wensen van Cor te integreren in het bestaande landschap.
In dat landschap (achter het bestaande bedrijfspand van de Venco Groep) lag onder andere een vuilstortplaats en de visvijver van een hengelsportvereniging.

Nadat Van Beers Hoogeloon een grondig bodemonderzoek verricht had en een grondbalans opgemaakt had, begonnen we met de grondwerkzaamheden die het terrein volledig bereikbaar zouden maken. Uitgangspunt daarbij was dat vrijwel alle gronden op de locatie hergebruikt zouden worden. Met speciaal materieel hebben we de drainageleidingen in de grond aangebracht.
De vuilstort hebben we gesaneerd en op diezelfde plaats hebben we de nieuwe parkeerplaats aangelegd. Een parkeerplaats voor de medewerkers en bezoekers van de Venco Groep, maar ook voor de leden van de hengelsportvereniging en voor grote evenementen op het E3-strand.
De retentievijver en het helofytenkanaal werden ook door ons aangelegd en beiden maken nu onderdeel uit van het infiltratiesysteem van regenwater. Samen met het zuiveringssysteem van het visvijverwater vormen ze een natuurlijke erfafscheiding van de campus.
Bij dit uitdagende project, waren onze mensen (waaronder uitvoerder Frans van Lieshout) vaak actief op verschillende fronten. Bij het (sanerende) grondwerk, het boren van putten, het aanleggen van de riolering en wegen, het creëren van vijvers en de realisatie van de totale buiteninrichting.

Terug naar overzicht