Kempisch Bedrijvenpark Hapert

Opdrachtgever: Kempisch Bedrijvenpark

het Kempisch Bedrijvenpark (KBP) is een hoogwaardig en modern bedrijvenpark in het hart van de Brabantse Kempen. Van Beers Hoogeloon is bezig met de duurzame aanleg van dit 175 ha grootte park inclusief een woon- en werkbos en een ecologische zone.
 
Het Kempisch Bedrijvenpark (KBP) is een hoogwaardig en modern bedrijvenpark in het hart van de Brabantse Kempen met uitstekende verbindingen (A67, N284).

Het 175 ha tellende terrein wordt duurzaam aangelegd en omvat naast een bedrijventerrein en ecologische zone en een woon-werk bos.

Bedrijvenpark
Het bedrijvenpark van het KBP omvat circa 75 ha van de 175 ha. Het bedrijvenpark wordt zo veel mogelijk "duurzaam" aangelegd. Dit ook door onder andere de keuze van de gebruiken materialen en het hergebruik van bouwstoffen. Daarnaast is het de bedoeling dat het park "fijnstof neutraal" wordt met de A67 door het afvangen van fijnstof.

Woon-werkbos
Het woon-werkbos wordt de groene bosrijke entree van het park en zorgt tevens voor een groene buffer naar de bebouwde kom van Hapert.  Op de lagere delen in het Woon-werkbos wordt het regenwater vastgehouden en geïnfiltreerd. Via een verfijnd stelsel van greppels en loopjes wordt het regenwater van het gehele KBP  verzameld, afgevoerd en geïnfiltreerd in de lagere delen van het park.

Ecologische Zone
Naast het woon-werkbos heeft ook de waterloop in het westen van het KBP een afvoerfunctie van Water. Naast deze afvoerfunctie heeft de waterloop en de vijftig meter brede strook de functie als ecologische verbindingszone.

Terug naar overzicht