Tungelroysebeek Limburg

Opdrachtgever: Waterschap Peel & Maasvallei

In de gemeenten Weert en Leudal is Van Beers Hoogeloon bezig met de sanering en herinrichting van de Tungelroysebeek. De met zink en cadmium vervuilde bodem wordt gesaneerd en de beek gaat weer meanderen. Daarnaast worden de ecologische waarden weer geoptimaliseerd.
 
Het hoofddoel van de herinrichting van de Tungelroysebeek is een meer natuurlijke en schone(re) Tungelroysebeek.

In het verleden hebben de lozingen van de zinkindustrie en rioleringen gezorgd voor een slechtere waterkwaliteit en vervuilde waterbodems. Daarnaast heeft ontginning en verstedelijking geleid tot minder uittreden van grondwater en een snellere afvoer van neerslag naar de beek. De afvoeren van de Tungelroysebeek zijn hierdoor meer gaan fluctueren. Andere knelpunten zijn de geringe ecologische kwaliteit in en nabij de beek, de lage stroomsnelheid en de geringe variaties van die stroomsnelheid en de daling van de grondwaterstand.

Om deze knelpunten aan te pakken heeft het waterschap Peel en Maasvallei besloten de beek te saneren en opnieuw in te richten. Van Beers Hoogeloon voert deze werkzaamheden namens het waterschap uit. Bij het project wordt de vervuilde bodem gesaneerd. Daarna wordt het gehele traject heringericht en gat de beek weer meanderen. Er worden vistrappen en faunavoorzieningen aangebracht en het gehele traject wordt aangeplant/ingezaaid.

Terug naar overzicht