Kwistbeek te Baarlo

Opdrachtgever: Waterschap Limburg

Gebied Kwistbeek is één van de gebiedsprojecten van het programma Water in Balans. Dit programma van Waterschap Limburg is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen.

De herinrichting van de Kwistbeek had als doel een klimaatbestendige beek te realiseren. De kans op wateroverlast in de omgeving neemt daarmee aanzienlijk af. Naast het klimaatbestendig maken zijn de recreatieve mogelijkheden vergroot door onder andere de aanleg van paden. Ook is de biodiversiteit in het gebied vergroot.

Terug naar overzicht