Grond- weg en waterbouw

Voor het bouw- en woonrijp maken van woonwijken en bedrijventerreinen en het aanleggen van rioleringen en wegen is Van Beers Hoogeloon al ruim 40 jaar een betrouwbare partner. Maar onze expertise op het gebied van GWW gaat verder. Zo hebben we de afgelopen jaren ook ruime ervaring opgedaan met de aanleg van kunstwerken, groenvoorziening en oeverbeschermingen.

Of het nu gaat om grondverzet voor de bouw of infrastructuur: het grootste gedeelte van de kwaliteit van het werk wordt aan het zicht onttrokken. Juist daarom moet de opdrachtgever erop kunnen vertrouwen dat de basis die wij aanleggen óók van hoogstaande kwaliteit is.

Daarnaast is de invloed van de omgeving steeds belangrijker geworden bij de realisatie van werken. Mensen willen weten wat er gebeurd, wanneer dit gebeurd en wat dit voor hen betekend. Door onze communicatie en onze werkwijze beperken wij de overlast en proberen de belangen van de omgeving zoals bereikbaarheid zoveel mogelijk te waarborgen.