Milieutechniek / (water-)bodemsaneringen

De bevolkingsdichtheid in Nederland is erg hoog en we moeten dan ook zorgvuldig met onze grond en het (grond-)water omgaan. Vervuiling schaadt immers het hele milieu, inclusief natuur en bewoners. Door fouten en onwetendheid zijn in het verleden stukken grond en water vervuild. Van Beers Hoogeloon saneert vervuilde grond en water in natuurgebieden en op toekomstige bouwplaatsen voor zowel overheid, bedrijven als particulieren.

Daarbij hoort ook het ruimen van explosieven die tijdens het afgraven, saneren en ophogen van grond tevoorschijn komen.

Ook hier bieden wij opdrachtgevers onze expertise aan, adviseren hen in de voorbereidende fase en zorgen voor een efficiënte uitvoering.

Alle projecten worden natuurlijk veilig en verantwoord uitgevoerd, gebruik makend van goed opgeleide medewerkers, het juiste materieel en conform het gecertificeerde kwaliteitssysteem BRL SIKB7000.