Natte Natuurparel de Kampina

Opdrachtgever: Waterschap De Dommel

De Kampina is een bijzonder natuurgebied in Brabant. Het heet een ‘Natte Natuurparel’ omdat de natuur hier afhankelijk is van voldoende grondwater en een goede waterkwaliteit. Maar het verdrogen van de natuur in de Kampina was al jaren een groot probleem. Het heeft grote gevolgen voor onder meer de zeldzame blauwgraslanden. Waterschap De Dommel, Natuurmonumenten en de Provincie Noord-Brabant hebben daarom samen gewerkt aan het herstel van water en natuur.

Over een lengte van 1,2 kilometer heeft de Beerze hier zijn meanders weer terug gekregen. Die bochten in de beek zorgen voor meer afwisseling van stroming, zandafzetting en schaduw in de beek. Dit verbetert de kwaliteit van het water en dat is goed voor allerlei dieren en planten in en om de beek

Ook is de stuw Brinksdijk aangepast tot een klepstuw, waarmee de waterstand in het gebied beter geregeld wordt. Zo is er een natuurlijker beekdal in De Kampina ontstaan dat beter in staat is om de effecten van klimaatveranderingen op te vangen.

Terug naar overzicht