Gulden AA Helmond

Opdrachtgever: Gemeente Helmond

De Gulden Aa is een beek die die tegen het centrum van Helmond begint. Gemeente Helmond wil De Bundertjes tot natuurgebied ontwikkelen en het verbinden met percelen in Laarbeek. Samen met Waterschap Aa en maas heeft de gemeente Helmond 1,3 km van de Gulden Aa heringericht. Naast de aanleg van poelen is de beek meanderend verlegd. Hierdoor gaat de beek op sommige plekken sneller of juist langzamer stromen. Dat is goed voor de waterkwaliteit en maakt de beek aantrekkelijker voor planten en diersoorten. Ook is er een vispassage bij de aansluiting met de Aa gemaakt.

Project "De Gulden Aa" gelegen in de Bundertjes, een natuurgebied ten noorden van Helmond. In het noorden van de Bundertjes gaat de Gulden Aa samen met de Meanderende Aa verder in een watergang afkomstig van de waterzuivering richting de nieuwe Zuid-Willemsvaart. Om de natuurwaarden te verbeteren wordt er in de eerste fase gewerkt aan een tracé van circa 1,4 kilometer. Hierbij wordt o.a. een meanderend aangelegd om meer variatie in stroomsnelheid in de beek te ontwikkelen .Er worden poelen gegraven, een bestaande fietsbrug wordt verwijderd en een nieuwe wordt aangelegd. Verder wordt er parallel aan het grondwerk ook nog een vispassage aangelegd ter vervanging van een stuw.

Terug naar overzicht