Rothemer Molen - Maastricht - restaurantiewerken

Opdrachtgever: Waterschap Limburg

De  Rothemermolen  is een watermolen aan een zijtak van de Geul in Rothem (gemeente Meerssen) De molen is een rijksmonument en dateert grotendeels uit de 18e eeuw. In opdracht van het waterschap hebben we diverse restauratiewerken aan de stuwen en bordes uitgevoerd.

Terug naar overzicht