Waterhuishouding Huysakkers Veldhoven

Opdrachtgever: Gemeente Veldhoven

De Huysakkers is gelegen in het terreindeel dat topografisch gezien tussen de Zilverbaan, de Poelenloop, de Rijt en de Roskam. Het watersysteem in Huysackers is onderdeel van een groter watersysteem dat zich over de hele woonwijk Zilverackers uitstrekt. Door de aanleg van greppels, slootjes en beekjes stroomt het water richting beekdal De Poelenloop. Zo brengen we zoveel mogelijk regenwater terug in de natuur en ontstaat voor u een mooie groene leefomgeving met veel variatie in planten en diersoorten.

Terug naar overzicht