Winterbeek fase 2, 3 en 4

Opdrachtgever: Vlaamse Milieumaatschappij

Maar liefst 17 kilometer waterloop met oever is via maatwerk schoongemaakt. Met deze sanering zorgen we voor een propere Winterbeek die nu nieuwe kansen biedt voor natuur en landbouw in het valleigebied, samen met een gezonde leefomgeving voor de bewoners en recreanten.”

De 17 kilometer gesaneerde Winterbeek situeert zich tussen het lozingspunt van TC aan de Paalse Plas en de monding in de Demer in Zichem. De Winterbeek is er plaatselijk beter bekend als Grote Beek, Zwart Water of Hulpe. In totaal is 258.000 ton aan vervuilde oevers en waterbodem afgegraven en gestort. De bodem en oevers van de Winterbeek kregen een nieuwe laag propere grond die wordt vastgehouden met natuurlijke materialen zoals boomstammen.

Link naar filmpje Vlaamse overheid https://youtu.be/HQ6HUNuVt8s?si=Rv7zmIVR12glIApl

Terug naar overzicht