Eckeltsebeek Afferden

Opdrachtgever: Waterschap Limburg

Uitvoering van 12 km herinrichting van de Eckeltsebeek en zijbeken. Globaal strekt dit werk zich uit van de Duitse grens tot de Spitsbrug in Afferden. De werkzaamheden aan de beek worden uitgevoerd ter voorkoming van wateroverlast/droogte en om de natuurfunctie en beleving te optimaliseren. Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit het her profileren van watergangen, het herleggen en vergroten van bestaande duikers en het aanbrengen van droogtestuwen. 

Terug naar overzicht